PVAT – ASIANTUNTIJAPALVELUT

PUTOAMISVAARALLISEN ALUEEN TYÖTURVALLISUUSKARTOITUS KOHTEESEESI RÄÄTÄLÖITYNÄ.

TYÖTURVALLISUUSKARTOITUS KOHTEESEEN

PVAT-turvallisuuskartoituksen tavoitteena on tunnistaa riskit ja tuoda ratkaisuja putoamisvaarallisella alueella työskentelyn työturvallisuusuhkiin. Turvallisuuskartoituksessa arvioidaan työpisteen ja -tehtävien laatu, joiden pohjalta annetaan kokonaisvaltaiset toimenpidesuositukset kulloisenkin PVAT-työtehtävän turvalliseen toteuttamiseen.

KOHDERYHMÄ

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kohteet.

SISÄLTÖ

Kartoituksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Riskien tunnistaminen
  • Työskentelytapa
  • Käytettävät suojaimet
  • Käytettävät kiinnityspisteet (vakioidut/väliaikaiset)
  • Osaamistaso
  • Putoamissuojainsuunnitelma
  • Pelastussuunnitelma ja toteutustapa

MUUT ASIANTUNTIJAPALVELUT

Voimme auttaa myös näissä tarpeissa:

  • Vakioidut ankkuripisteet (suunnittelu)
  • Vakioitujen ankkuripisteiden asennus
  • Putoamissuojainten tarkastus
  • Ankkuripisteiden tarkastus

  ”PVAT Oy:n asiantuntijan koulutus toi lisää ymmärrystä putoamisvaarallisella alueella työskentelyn turvalliseen suunnitteluun ja valvontaan esihenkilöille”

  Jussi Hintikka, turvallisuuspäällikkö, Metsä Wood