PUTOAMISVAARALLISEN TYÖN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS ESIHENKILÖILLE

ESIHENKILÖVALMENNUS PUTOAMISVAARALLISELLA ALUEELLA TYÖSKENTELYN JOHTAMISEEN TEOLLISUUDESSA.

KARTOITA, SUUNNITTELE JA VALVO TURVALLISTA TYÖSKENTELYÄ

Esihenkilöiden osaaminen ja ammattitaito ovat kriittisiä tekijöitä putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyn turvallisuuden toteutumisessa. Valmennuksessamme perehdytään putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyn käsitteisiin ja turvallisuusvaatimuksiin esihenkilönäkökulmasta.

KOHDERYHMÄ

Putoamisvaarallisilla alueilla teollisuuden esihenkilötehtävissä työskentelevät.

HARJOITTEET

 • Teoriaopetus
 • Pienryhmäharjoitteet
 • Keskustelut

Harjoitteita voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti

  VALMENNUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

  • Työturvallisuus laki 738/2002 ja turvaohjeet
  • Työturvallisuuskulttuuri
  • Työympäristön riskikartoitus
  • Putoamisvaarallinen alue käsitteistö (vaara- ja välitön vaara-alue)
  • Putoamissuojauksen periaatteet
  • Putoamissuojaussuunnitelma
  • Pelastussuunnitelma
  • Putoamissuojainten CE- ja EN-merkinnät
  • Putoamissuojainten käyttöönottotarkastus ja pukeutuminen
  • Kiinnityspisteet / ankkurointi ja kiinnittäytyminen
  • Putoamiskerroin
  • Valjaiden varassa roikkumisen riskit ja ensiapu
  • Korkealla työskentelyn työlupa

  ”PVAT Oy:n asiantuntijan koulutus toi lisää ymmärrystä putoamisvaarallisella alueella työskentelyn turvalliseen suunnitteluun ja valvontaan esihenkilöille”

  Jussi Hintikka, turvallisuuspäällikkö, Metsä Wood