PUTOAMISVAARALLISEN TYÖN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS

KÄYTÄNNÖN VALMENNUS PUTOAMISVAARALLISELLA ALUEELLA TEOLLISUUDESSA TYÖSKENTELEVÄLLE HENKILÖSTÖLLE.

SUUNNITELMALLISTA TURVALLISUUTTA

Valmennuksessa perehdytään henkilöstön suunnitelmalliseen ja turvalliseen työskentelyyn putoamisvaarallisella alueella. Valmennus antaa henkilöstölle varmuutta käyttää putoamissuojaimia työssään oikein sekä ohjaa tunnistamaan työskentelyyn liittyviä riskejä ja ehkäisemään niitä. Valmennus pitää sisällään teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia.

KOHDERYHMÄ

Henkilöt, jotka työskentelevät putoamisvaarallisella alueella ja tarvitsevat työssään putoamissuojaimia.

HARJOITTEET

 • Valjaiden pukeminen ja paritarkastus
 • Työskentely putoamisvaarallisella alueella
 • Turvallinen tikasnousu
 • Pelastusvinssin käyttökoulutus
 • Putoamissuojaimen varasta pelastaminen
 • Valjaiden varassa roikkuminen ja ensiapu

Harjoitteita voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

VALMENNUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Valmennuksen käytyään osallistuja on perehtynyt:

  • Työturvallisuus laki 738/2002 ja turvaohjeet
  • Työturvallisuuskulttuuri
  • Työympäristön riskikartoitus
  • Putoamisvaarallinen alue käsitteistö (vaara- ja välitön vaara alue)
  • Pelastussuunnitelma
  • Putoamissuojainten CE- ja EN merkinnät
  • Putoamissuojainten käyttöönottotarkastus ja pukeutuminen
  • Kiinnityspisteet / ankkurointi ja kiinnittäytyminen
  • Valjaiden varassa roikkumisen riskit