PVAT – SULJETUSTA TILASTA PELASTAMINEN

RÄÄTÄLÖITY VALMENNUS SÄILIÖSTÄ TAI SULJETUSTA TILASTA PELASTAMISEEN

RÄÄTÄLÖITY VALMENNUS SULJETUSTA TILASTA PELASTAMISEEN

Säiliöstä tai suljetusta tilasta pelastamisen harjoitus ja toteutus suunnitellaan jokaisen kohteen ominaisuuksien pohjalta. Kohdekäynnillä laadimme riskikartoituksen sekä harjoitus- ja pelastussuunnitelman. Valmennuksen kesto ja hinta määräytyvät kohteen vaativuuden mukaan.

KOHDERYHMÄ

Henkilöt, jotka työskentelevät suljetuissa tiloissa.

HARJOITTEET

Harjoitteet räätälöidään työpisteen tai kohteen mukaisesti.

Esimerkkejä:

    • Säiliöstä tai siilosta pelastaminen
    • Pelastusvinssin käyttö
    • Pelastuskolmijalan käyttö
    • Evakuointipaarien käyttö

VALMENNUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Koulutuksen käytyään osallistuja hallitsee omassa työpisteessään ahtaista tiloista pelastamisen.