PVAT – TIETOA MEISTÄ

TUTUSTU PVAT-ASIANTUNTIJOIHIN JA OSAAMISEEN YRITYKSEMME TAUSTALLA.

PVAT yrityksenä

PVAT on vuonna 2022 perustettu putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyn asiantuntijayritys. Tarjoamme putoamisvaarallisilla alueilla työskentelyn asiantuntijapalveluita sekä käytännön valmennuksia putoamisvaarallisissa tehtävissä toimiville yrityksille ja henkilöille.

Tutustu tekijöihimme alla.

PVAT-TIIMI

Yli 40 vuotta yhteenlaskettua kokemusta putoamisvaarallisilla alueilla työskentelystä ja sen kouluttamisesta. Tiimimme muodostaa kaksi pelastajataustaista ammattilaista.

TIMO KOSUNEN

YRITTÄJÄ, PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA KORKEANPAIKAN TYÖSKENTELYN KOULUTTAJA

Timo Kosunen on toiminut palomies-sairaankuljettajana noin 20 vuotta, joista 14 vuotta putoamisvaarallisella alueella työskentelyn erityisosaajana. Yritystoiminnassa Kosunen on ollut mukana vuodesta 2008, sisältäen muun korkealla työskentelyä rakennus- ja huoltotehtävissä.

OSAAMINEN JA KOULUTUKSET

 • Pelastajakurssi 2003
 • Korkeanpaikan työskentelyn kouluttajakurssi 2008
 • Kansainvälinen pelastustoiminta USAR-kurssi 2008
 • Köysipelastaja (H.A.R.R.T taso III 2015)

SAMI HUOVILA

YRITTÄJÄ, PALOESIMIES

Sami Huovila työskentelee Keski-Suomen pelastuslaitoksella paloesimiehenä putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn erikoistuneessa pelastusyksikössä. Työkokemusta pelastuslaitoksella hänellä on 24 vuotta. Lisäksi Huovila on ollut mukana Sisäministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli päivittää sisäministeriön ohje “A:72 Korkealla työskentely pelastustoimessa” noudattamaan voimassa olevia säädöksiä ja käytäntöjä.

OSAAMINEN JA KOULUTUKSET

 • Pelastajakurssi 2002
 • Korkealla työskentelyn kouluttaja
 • Nostolavakuljettajan pätevyys
 • Köysipelastaja (H.A.R.R.T I, II, III ja instructor level)
 • Kansainvälinen USAR-rauniopelastusryhmä köysipelastusasiantuntija
 • Suomen palopäällystöliiton (SPPL) PVAT-toimikunnan puheenjohtaja
 • PVAT-opas, putoamisvaarallisella alueella työskentely pelastustoimessa 2022